Informatie ziekten

Antibiotica of niet ?

Opgesteld door;

Universiteit Utrecht; Faculteit Diergeneeskunde.

ASAP-project.


Antibiotica: baat het niet, dan schaadt het wel!


Antibioticumgebruik en resistente bacteriën, zijn regelmatig in het nieuws.

Voor dierenartsen is de wet- en regelgeving rondom antibioticumgebruik sinds 2013 aangescherpt.

Dit heeft mogelijk gevolgen voor de behandeling van uw huisdier.

In sommige gevallen is uw dierenarts bijvoorbeeld verplicht verder onderzoek te doen voordat een bepaald antibioticum mag worden voorgeschreven.

Antibiotica zijn soms noodzakelijk, maar daar waar u vroeger dat oorzalfje ‘gewoon’ meekreeg of ‘even een kuurtje kon komen halen’, kan dat nu soms niet meer.


Antibiotica kunnen levens redden.

Antibiotica zijn medicijnen die door bacteriën worden veroorzaakt.

Bij sommige ziekten zijn antibiotica levensreddend!

Het eerst ontdekte antibioticum, penicilline, heeft in de Tweede Wereldoorlog veel soldatenlevens gered.

Daarna zijn er nog veel meer soorten antibiotica ontdekt en ontwikkeld.

Ieder antibioticum werkt tegen andere soorten bacteriën.

Hierdoor kan het zijn dat u niet altijd hetzelfde antibioticum meekrijgt, ook al lijken de klachten van uw huisdier nog zo op de klachten van de vorige keer.

Kortom, Uw dierenarts weet welk antibioticum wanneer werkzaam is.


Antibioticumgebruik leidt tot antibioticumresistentie.

Als antibiotica worden gebruikt gaan gevoelige bacteriën dood.

In veel gevallen blijven echter na gebruik enkele bacteriën over.

Deze bacteriën waren ongevoelig voor het gebruikte antibioticum.

Die ongevoeligheid geven ze door aan hun nakomelingen en zo kan het aantal ‘resistente’ bacteriën toenemen.

Daardoor werkt het antibioticum op den duur minder goed of helemaal niet meer.

Een infectie met een resistente bacterie kan ernstige gevolgen hebben en gaat soms over van dier op dier, van mens op mens, van dier op mens, of andersom.

Daarom moeten we resistentie zoveel mogelijk voorkomen!

Kortom, Hoe meer antibiotica we gebruiken, hoe groter de kans op resistente bacteriën.


Antibiotica zijn vaak niet nodig.

Antibiotica werken alleen tegen bacteriën.

Het heeft geen zin antibiotica te gebruiken tegen virussen, schimmels of parasieten.

Bacteriën spelen bijvoorbeeld bij diarreeklachten of snotneuzen meestal geen belangrijke rol.

Antibiotica zullen in deze gevallen dus ook niet de oorzaak aanpakken en het probleem verhelpen.

Daarnaast gaan veel klachten vanzelf over of is een andere behandeling effectiever.

Bijvoorbeeld met pijnstillers of het goed schoonmaken van de wond.

Kortom, Gebruik alleen antibiotica als uw dierenarts dit nodig vindt.


Alle antibiotica hebben bijwerkingen.

Antibiotica werken niet alleen tegen ziekmakende bacteriën, maar ook tegen bacteriën die uw huisdier juist nodig heeft.

Wanneer antibiotica deze goede bacteriën bestrijden, kan dat zorgen voor diarree bij uw huisdier.

Daarnaast kan uw huisdier gaan braken of allergisch reageren na het geven van antibiotica.

Kortom, Het gebruik van antibiotica heeft niet alleen maar voordelen.


Extra onderzoek geeft veel informatie.

Voordat uw dierenarts een goede behandeling kan instellen is het belangrijk om te weten wat de oorzaak is van de klachten van uw huisdier.

Hiervoor zal uw dierenarts uw huisdier altijd eerst nakijken en, indien nodig, extra onderzoek doen.

Vaak kan dit onderzoek op de praktijk zelf, maar soms wordt bijvoorbeeld urine of bloed ingestuurd naar een laboratorium of wordt u met uw huisdier verwezen naar een specialist.

In bepaalde gevallen is extra onderzoek zelfs verplicht, voordat bepaalde antibiotica gegeven mogen worden.

Kortom, Een goede behandeling start met de juiste diagnose.Checklist.


  


Kortom, Antibiotica: doe het goed en alleen als het echt moet.

                            Uw dierenarts helpt u graag hierbij!
Disclaimer.

Het ASAP-project (Antibiotic Stewardship And Pets) is een onafhankelijk wetenschappelijk project waarbij onderzoekers uit zowel de dier- als mensengeneeskunde betrokken zijn. Het project is eind 2014 gestart om een beter beeld te krijgen van het antibioticumgebruik in gezelschapsdierenpraktijken in Nederland. Waar nodig zullen dierenartsen geholpen worden het antibioticumgebruik te optimaliseren. Dit project wordt gecoördineerd vanuit de faculteit Diergeneeskunde Universiteit Utrecht en mogelijk gemaakt door ZonMw.

Terug informatie ziekten.